Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói “

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 3, 2018 | 1:28 - Lượt xem: 1286

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói ” được thông báo cho WTO vào ngày 03/8/2016 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/201 8/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/241/Add.2

(Nguồn:tbt.gov.vn)