Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Các quy định kỹ thuật đối với thiết bị có tần số vô tuyến điện công suất thấp”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 3, 2018 | 1:40 - Lượt xem: 1320

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Các quy định kỹ thuật đối với thiết bị có tần số vô tuyến điện công suất thấp” được thông báo cho WTO vào ngày 28/7/2017 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/282 đã ban hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2018 và sẽ có hiệu lực cùng ngày. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1322_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/282/Add.2

(Nguồn:tbt.org.vn)