Đài Loan đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra đối với hàng dệt may

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 1, 2020 | 15:21 - Lượt xem: 1305

Nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, Đài Loan thông báo Đề xuất sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với hàng dệt may.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hàng dệt may, hiện đang phải kiểm tra bắt buộc, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Giám định (BSMI) đề xuất cập nhật các tiêu chuẩn kiểm tra CNS 15290 và CNS 15291 cho phiên bản hiện tại (phát hành vào ngày 14/11/2019 và ngày 12/7/2019). Tuy nhiên, phương án kiểm tra hàng dệt may vẫn không thay đổi, đó là kiểm tra giám sát hoặc kiểm tra ngẫu nhiên bằng cách lấy mẫu mua ngoài thị trường.

Tiêu chuẩn CNS 15290: 2019, “An toàn của hàng dệt may (Yêu cầu chung)” đã thêm yêu cầu về giới hạn perfluorooctane sulfonate (PFOS) thấp hơn 1 μg/m2 hàng hóa hoặc vật liệu tráng. Tiêu chuẩn này cũng đã sửa đổi nonylphenolethoxylate (NPEO) và nonylphenol (NP) ở các nồng độ thấp hơn 1.000 mg/kg (0,1%).

Tiêu chuẩn CNS 15291: 2019, “An toàn của quần áo trẻ em- Dây và dây rút trên quần áo trẻ em- Thông số kỹ thuật”, là phiên bản sửa đổi của Tiêu chuẩn BS EN 14682: 2014, đã mở rộng phạm vi độ tuổi từ 12 lên 14, đồng thời sửa đổi đặc điểm kỹ thuật của các loại dây và dây rút. Mục đích của các đề xuất này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Cùng đó, Đài Loan thông báo Dự thảo Quy định ghi nhãn về quốc gia xuất xứ cho các sản phẩm đóng gói chứa thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn.

Phù hợp với các quy định tại điểm 10 của khoản 1 Điều 22 của Luật Quản lý an toàn và vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi (MOHW) đề xuất quy định yêu cầu ghi nhãn ở nước xuất xứ đối với các sản phẩm có chứa thịt lợn và các loại thực phẩm khác các bộ phận của lợn để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn.

Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

 Hà My