Đại hội Hội CCB Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022 | 17:07 - Lượt xem: 926

Sáng nay (18/5) đã diễn ra Đại hội Hội CCB Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đồng chí Trần Văn Khuyến – Ủy viên thường vụ Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyên chủ tịch Hội CCC Tổng cục Đặng Quang Trung, đồng chí Ngô Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; đồng chí Nguyễn Đức Quang – Bí thư đoàn TNCS HCM và 29 hội viên Hội CCB Tổng cục tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo của Chủ tịch Hội CCB Tổng cục Trần Quý Giầu điểm qua hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của Hội CCB Tổng cục nhiệm vụ 2022-2027.

Đại hội cũng đã nghe phát biểu của đồng chí Trần Văn Khuyến – Ủy viên thường vụ Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TC ĐL CL.

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra được BCH Hội CCB Tổng cục TCĐLCL, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có các đồng chí sau:

  1. Ông Trần Quý Giầu – Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đo lường, Chủ tịch Hội CCB Tổng cục
  2. Nguyễn Ngọc Hường – Văn phòng Tổng cục, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tổng cục
  3. Nguyễn Cao Phúc – Phó trưởng phòng, Viện Đo lường Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Tổng cục
  4. Nông Văn Chinh – Văn phòng Tổng cục
  5. Đỗ Văn Hồng – Phó trưởng phòng, Viện Đo lường Việt Nam


Toàn cảnh Đại hội

Đồng thời Đại hội đã thông qua Nghị quyết phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới như sau: Thứ nhất, quán triệt tư tưởng, chính trị cho các Hội viên tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Luôn luôn cảnh giác đập tan mọi âm mưu chống phá thành quả cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống “tự diễn biến”, chống “tự chuyển hóa”, chống quan liêu, tham nhũng. Tích cực công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công vụ được giao.

Thứ hai, đoàn kết, động viên các Hội viên Hội CCB tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sự phát triển của khoa học công nghệ và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Tổng cục lần thứ tư.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ năm, duy trì hoạt động thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Hội viên; động viên, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn. Phối hợp với cơ quan, đơn vị quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hội viên. Động viên các Hội viên xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Thứ sáu, duy trì các hoạt động dã ngoại về nguồn thăm viếng di tích lịch sử cách mạng, tăng cường hoạt động giao lưu với các tổ chức đoàn thể trong Tổng cục, Hội CCB trong và ngoài Bộ để tăng cường đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, long tự hào dân tộc, động viên Hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Thứ bảy, cùng với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Tổng cục tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phối hợp tô chức kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ tám, duy trì sinh hoạt của các Chi hội, sinh hoạt của BCH Hội CCB Tổng cục. Đổi mới phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

Thứ chín, làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương những Hội viên tiêu biểu trong công tác Hội và trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

Trần Quý Giầu