Đại hội đồng ISO họp phiên toàn thể lần thứ 42

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 19, 2019 | 13:53 - Lượt xem: 1251

Từ ngày 16-21/9/2019, Phiên họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự kiện liên quan đã được tổ chức tại Cape Town, Nam Phi.

Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) và các đại diện của Việt Nam đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Sự kiện đã quy tụ hàng nghìn đại biểu đến từ 164 nước thành viên của ISO và nhiều tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với ISO như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN), UNIDO, UNICEF …

Phiên họp toàn thể năm 2019 đặt trọng tâm thảo luận về Chiến lược Tiêu chuẩn hóa cho giai đoạn 10 năm tới. Những vấn đề của các nước đang phát triển cũng được quan tâm đặc biệt để thảo luận.

Phiên họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự kiện liên quan được diễn ra từ 16-21/9.  

Các nước sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng ISO nhiệm kỳ 2020-2022. Các Tổ chức tiêu chuẩn hóa của các nước như Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), Cơ quan Tiêu chuẩn của Úc (SA) tiến hành nhiều hoạt động vận động tham gia vào vị trí đại diện cho Nhóm 2, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường của Tiểu các vương quốc A rập thống nhất (ESMA) vận động tham gia vào vị trí đại diện cho nhóm 3 và Viện Tiêu chuẩn quốc gia của Peru vận động tham gia vào vị trí đại diện cho nhóm 4 trong Đại hội đồng ISO nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ năm 2020-2021, ông Edward Njoroge, Chủ tịch Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Kenya sẽ là Chủ tịch đầu tiên của ISO là người Châu Phi.

Các sự kiện liên quan bao gồm:

Ngày 16/9/2019, Tổng cục và Hiệp hội các phòng thử nghiệm của Hoa Kỳ (UL) đã ký kết thỏa thuận về bán tiêu chuẩn UL tại Việt Nam. Ông Phil Piqueira, Phó Chủ tịch phụ trách về tiêu chuẩn của UL đại diện cho phía UL ký kết với Tổng cục.

Lãnh đạo Tổng cục và Hiệp hội các phòng thử nghiệm của Hoa Kỳ (UL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong hai ngày 17-18/9/2019, trước khi diễn ra Phiên họp toàn thể, cuộc họp lần thứ 53 của Ủy ban các vấn đề của các nước đang phát triển (DEVCO) đã họp và thảo luận về những vấn đề về tiêu chuẩn hóa của các nước đang phát triển như rà soát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động của ISO dành cho các nước đang phát triển giai đoạn 2016-2020, thảo luận về những thách thức với các nước đang phát triển, đóng góp ý kiến của các nước đang phát triển để xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 10 năm tới, các xu thế tương lai về đánh giá sự phù hợp, làm thế nào để tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua các chương trình kèm cặp (twinning) của ISO; những mối quan tâm của các nước đang phát triển đối với hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Ký kết với Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Anh (BSI)

BSI là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia được Vương quốc Anh công nhận, là tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ toàn cầu trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đánh giá hệ thống, chứng nhận sản phẩm, đào tạo và dịch vụ tư vấn.

Được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục và BSI sẽ tiến hành ký kết MoU với BSI và ký về nguyên tắc thỏa thuận chấp nhận tiêu chuẩn Anh.

Nội dung của MoU tập trung vào việc thúc đẩy chia sẻ quan điểm và thông tin giữa hai tổ chức trong các hoạt động, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn hóa của mỗi quốc gia, bao gồm việc chia sẻ các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, đồng thời tạo cơ sở cho việc hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực phát triển bền vững, đô thị thông minh và các lĩnh vực khác.

Thỏa thuận về chấp nhận tiêu chuẩn Anh là cơ sở cho việc chấp nhận tiêu chuẩn Anh trong hoạt động xây dựng tiêu chuẩn của Việt Nam.

Làm việc với Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường UAE (ESMA)

Từ năm 2007, Tổng cục và ESMA đã ký kết MoU hợp tác. Tuy nhiên, sau khi xem xét về sự cần thiết mở rộng thêm quan hệ hợp tác đặc biệt liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn cho sản phẩm Halah, được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục và EMSA sẽ tiến hành ký lại MoU mở rộng thêm phạm vi về tiêu chuẩn cho sản phẩm Halal. Dự kiến, 2 cơ quan sẽ tiến hành ký kết MoU vào tháng 10/2019. Các hoạt động hợp tác chính bao gồm chia sẻ thông tin, đào tạo cán bộ, thực hiện nghiên cứu và dự án chung giữa hai cơ quan nhằm tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia mỗi Bên.

 Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh và ông Abdulla Abdelqader Al Maeeni – Tổng cục trưởng của ESMA trao đổi, thống nhất các nội dung về hợp tác trong MoU và dự kiến ký kết vào tháng 10/2019.

Các chương trình làm việc song phương khác:
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đã có những trao đổi bên lề với các đối tác đã ký kết với thỏa thuận hợp tác với Tổng cục như: Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Cộng hòa Pháp (AFNOR), Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Cộng hòa Séc (UNMZ), Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên bang Nga (ROSSTANDART) nhằm thúc đẩy việc thực hiện MOU đã ký thông qua thực hiện các chương trình hành động MoU.

 Tú Quyên (từ Cape Town, Nam Phi)