Đại hội Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII: Đoàn kết – dân chủ – sáng tạo!

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 28, 2020 | 22:13 - Lượt xem: 1143

Trong 2 ngày 27 và 28/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng và 217 đại biểu chính thức đại diện cho 1941 đảng viên đến từ 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Đại hội. 

Bám sát phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo xây dựng Đảng bộ Bộ KH&CN trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025“, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo hoạt động giai đoạn 2015-2020, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII, với sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ KH&CN, Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ KH&CN, ngành KH&CN đã phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tốt về ngoại lực, bằng những giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá để thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển tích cực về mọi mặt.

Đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng về phát triển mạnh mẽ KH&CN, làm cho KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng để cùng đồng hành với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp về KH&CN trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; các Nghị quyết của Bộ Chính trị; các Kết luận của Ban Bí thư Khóa XII.

Trên cơ sở đó, nội dung KHCN&ĐMST ngày càng được cụ thể hóa nhằm tạo đột phá, đồng hành và thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực và phát triển kinh tế – xã hội. KHCN&ĐMST ngày càng song hành và gắn kết mạnh mẽ với doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ theo chuỗi giá trị, mang thương hiệu Việt Nam, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, KH&CN đã có những đóng góp quan trọng, toàn diện trong phát triển kinh tế – xã hội. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt, chỉ số TFP tăng từ 33,6% giai đoạn 2011-2015 lên 44,46% giai đoạn 2016-2019, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50%. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng: Năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc, năm 2019 tăng tiếp 3 bậc, xếp thứ 42 trên 129 quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên dẫn đầu nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 ASEAN.

Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự hướng dẫn kịp thời, trách nhiệm của các Ban chuyên môn thuộc Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ KH&CN luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và coi công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, Đảng ủy Bộ KH&CN đã tổ chức có hiệu quả việc học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên. Đồng thời, kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và gửi các chi bộ trực thuộc để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng được tổ chức thống nhất từ cơ sở đến Đảng ủy Bộ. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức và đảng viên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, hoạt động hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng…

Công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác Đảng hàng năm, định kỳ được các cấp ủy đảng và Đảng ủy Bộ thực hiện tốt. Công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được chỉ đạo đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định thời gian qua toàn Đảng bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác của ngành. Đổi mới sáng tạo trở thành một tư duy mới trong quản lý, vận hành nền kinh tế, xã hội và doanh nghiệp ở Việt Nam.

“Chính phủ coi đổi mới sáng tạo như một lĩnh vực mới trong quản lý nhà nước, một trụ cột mới trong phát triển kinh tế – xã hội và lần đầu tiên, chỉ số về đổi mới sáng tạo trở thành tiêu chí đo lường hiệu quả của môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, nội hàm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ KHCN tham mưu đã được đưa vào các Nghị quyết quan trọng của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hiện nhiều sáng kiến pháp luật và chính sách mới như Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Đề án Tri thức Việt số hóa được khởi xướng đã mở ra các đường hướng và không gian mới cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và truyền bá tri thức, công nghệ trong đời sống kinh tế – xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển quốc gia.

“KHCN đã thực sự đồng hành cùng các cấp, ngành và địa phương để bám sát thực tiễn, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần tạo nên thế và lực mới cho đất nước”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Bộ KH&CN, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXIII mở ra một giai đoạn mới với những quyết tâm và nỗ lực cao hơn của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KHCN&ĐMST, đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến thành công, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hòa bình và phát triển bền vững.

Xây dựng hệ thống thể chế thúc đẩy ĐMST, phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Có cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia, chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào KHCN&ĐMST, để KH&CN là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Chủ động tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí; kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gồm 6 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Chu Ngọc Anh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tặng hoa tri ân các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lê Xuân Định tặng hoa các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020.

Các định hướng lớn giai đoạn 2020 – 2025

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu thúc đẩy các hoạt động ĐMST, ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, nhất là những thành tựu của cuộc CMCN 4.0, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát huy sức sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở KH,CN&ĐMST, làm chủ công nghệ. Phát triển mạnh mẽ KH,CN&ĐMST để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi của CMCN 4.0. Phát triển mạnh mẽ và toàn diện hệ thống ĐMST quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Đảng bộ Bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng; 100% cấp ủy được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; Các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; phấn đấu xem xét, kết nạp 300 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ.

Bảo Anh