Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 29, 2018 | 15:55 - Lượt xem: 2138

Sáng ngày 22/8/2018, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASTAS

Đại hội diễn ra với sự tham dự của TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Trần Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Cao Xuân Quảng, Cục quảng cáo cạnh tranh, Bộ Công thương, các đại diện từ nhiều cơ quan khác và 110 đại biểu chính thức là các ủy viên chấp hành, các lãnh đạo đến từ các hội thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

VINASTAS được thành lập năm 1988, trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay, VINASTAS là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sự phát triển nhanh chóng về mặt tổ chức với 10 tổ chức trực thuộc, 05 ban chuyên môn, 05 tổ chức thành viên ở trung ương và 49 thành viên là hội địa phương. VINASTAS hiện nay có 2.108 hội viên tập thể và 101.650 hội viên cá nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASTAS

Đại hội diễn ra với sự tham dự của TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Trần Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Cao Xuân Quảng, Cục quảng cáo cạnh tranh, Bộ Công thương, các đại diện từ nhiều cơ quan khác và 110 đại biểu chính thức là các ủy viên chấp hành, các lãnh đạo đến từ các hội thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

VINASTAS được thành lập năm 1988, trải qua 5 kỳ đại hội, đến nay, VINASTAS là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sự phát triển nhanh chóng về mặt tổ chức với 10 tổ chức trực thuộc, 05 ban chuyên môn, 05 tổ chức thành viên ở trung ương và 49 thành viên là hội địa phương. VINASTAS hiện nay có 2.108 hội viên tập thể và 101.650 hội viên cá nhân.

Đại diện VINASTAS, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiểm Tổng thư ký đã báo cáo với Đại hội những kết quả Hội thực hiện trong nhiệm kỳ qua về phát triển hội, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn giải quyết khiếu nại và hợp tác quốc tế. Đặc biệt, cùng với việc được xác định địa vị pháp lý và nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Hội trong Luật, VINASTAS đã tích cực thực hiện tuyên truyền cho người dân về chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, về an toàn thực phẩm, về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Trong giai đoạn 2011-2017, Hội đã phổ biến pháp luật cho gần 10.700 học viên, tham gia 730 diễn đàn báo chí, tư vấn trực tuyến pháp luật trên truyền hình và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Bên cạnh đó, VINASTAS cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam, tham gia góp ý nhiều chính sách về tiêu chuẩn và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Công tác tư vấn, giải quyết khiếu nại cũng là một hoạt động rất nổi bật của Hội nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các trường hợp cụ thể, trong 7 năm qua, Hội đã tư vấn giải quyết 10.745 vụ kiếu nại của người tiêu dùng.

Sau quá trình thảo luận, Đại hội lần thứ VI của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã nhất trí thông qua Đề án tách hội theo hướng: thành lập mới hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam để thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội; Hội VINASTAS sau khi tách sẽ đổi tên thành Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam. Đại hội cũng nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của Hội KH&KT về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam gồm 41 đồng chí; nhất trí bầu Ban lãnh đạo lâm thời Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam gồm 70 đồng chí.

Toàn cảnh Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH Nghiêm Vũ Khải đã chúc mừng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, đồng thời đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong thời gian vừa qua nhất là trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp ý, tư vấn, phản biện chính sách. TS Nghiêm Vũ Khải cũng hy vọng trong thời gian tới, Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, BCH mới với tâm huyết và trách nhiệm được giao sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.