Đặc tính thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 22, 2018 | 16:46 - Lượt xem: 985

EU bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến đặc tính thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà.

Ngày 15/11/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến đặc tính thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà trong thông báo mã G/TBT/N/EU/619.

Dự thảo quy định này dựa theo EN 1873, EN 1873-1 , EN 1873-2, EN 1873-3 và EN 14963. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Dự thảo vào Quý I năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 14/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5894_01_e.pdf

 Theo tbt.gov.vn