Cuộc họp thường niên lần thứ 58 của Ủy ban quốc tế về Đo lường Pháp định

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 19, 2023 | 10:47 - Lượt xem: 809

Cuộc họp thường niên lần thứ 58 của Ủy ban quốc tế về Đo lường Pháp định (CIML) của Tổ chức Đo lường Pháp định quốc tế (OIML) diễn ra từ 17-19/10/2023 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Tham dự Cuộc họp lần thứ 58 gồm có 64 thành viên chính thức của CIML và 63 thành viên thông tấn (Corresponding members), Văn phòng đo lường pháp định quốc tế (BIML) và các tổ chức đối tác của OIML như CECIP, IEC,  IAF, ILAC,..Đoàn Việt Nam tham dự có ông Trần Quý Giầu, Vụ trưởng Vụ Đo lường và ông Nguyễn Anh Sơn,Phó Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam. 

Toàn cảnh cuộc họp lần thứ 58 của CIML tại Chiang Mai, Thái Lan.

 

Tiến sĩ Roman Schwartz, Chủ tịch CIML (nhiệm kỳ 2017-2023) phát biểu khai mạc Cuộc họp thường niên lần thứ 58 và chuyển giao cho Tiến sĩ Bobjoseph Mathew Chủ tịch CIML nhiệm kỳ 2023 – 2029 đã được bầu tại cuộc họp lần thứ 57.

Chủ tịch CIML điểm qua những nội dung cơ bản trong biên bản họp lần thứ 57 được tổ chức vào năm ngoái theo hình thức trực tuyến, Giám đốc Văn phòng Đo lường Pháp định quốc tế (BIML) báo cáo các vấn đề về hoạt động của BIML như tài chính, ấn phẩm của OIML, hoạt động kỹ thuật, giải thưởng OIML… Chủ tịch CIML nhấn mạnh Nhóm công tác chuyên trách về chuyển đổi số (DTG) đã triển khai hoạt động qua 02 cuộc họp và sẽ đóng góp nhiều hơn cho Chuyển đổi số trong Đo lường pháp định.

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 58 tại Chiang Mai, Thái Lan.

 

Cuộc họp tập trung xem xét, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ để xây dựng, soát xét, sửa đổi một số văn bản như sau:

– Sửa đổi OIML D31 – Yêu cầu chung đối với kiểm soát phần mềm phương tiện đo;

– Sửa đổi OIML R 23 – Đồng hồ đo áp suất lốp xe.

– Sửa đổi OIML R 46 – Công tơ điện.

 – Sửa đổi OIML R 76 – Cân không tự động.

– Sửa đổi OIML R 87 – Hàng đóng gói sẵn (dự kiến).

– Sửa đổi OIML R 91 – Đo tốc độ xe cơ giới theo phương pháp Rada.

– Sửa đổi OIML R 134 – Cân động.

– Xây dựng Khuyến nghị mới  (OIML R…) đối với thiết bị sạc xe điện trên cơ sở OIML G22.

– Xây dựng Khuyến nghị mới  (OIML R…) đối với thiết bị đo hạt bồ hóng khí thải xe cơ giới.

Cuộc họp thực hiện việc lựa chọn và bầu cử các chức danh của CIML, BIML và OIML CS bị trống như:  Bầu Phó Chủ tịch thứ hai của CIML: Ông Mr. Bill Loizides đã trúng cử (52 phiếu đồng ý/64); Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý OIML-CS: Ông Mr. Marc Schmidt đã trúng cử (53 phiếu đồng ý/64); Gia hạn hợp đồng đối với Giám đốc của BIML: Ông Mr. Anthony Bonnellan đã trúng cử (52 phiếu đồng ý/64); Gia hạn hợp đồng đối với Phó Giám đốc của BIML: Ông Mr. Ian Dunmill đã trúng cử (49 phiếu đồng ý/64).

Hiện nay, Nhóm công tác chuyên trách về số hóa (Digitalisation Task Group) (viết tắt là DTG) gồm có 20 thành viên của OIML đến từ 12 nước. Ts. Sascha Eichstadt, PTB – Đức làm Trưởng nhóm DTG và Phó nhóm là Ts. Ping Yang, Viện Đo lường Trung Quốc đã báo cáo tại Hội nghị các công việc thực hiện của nhóm và đề ra nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới sau khi tổng hợp kết quả của hội thảo về tương lại của OIML trong kỷ nguyên số được tổ chức vào ngày 16/10/2023 vừa qua.

Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch CIML nhiệm kỳ 2023 – 2029 Tiến sĩ Bobjoseph Mathew.

 

Hội thảo về tương lại của OIML trong kỷ nguyên số đã làm rõ được các vấn đề về lợi ích và cơ hội từ hoạt động chuyển đổi số; OIML đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi số về đo lường pháp định; OIML có thể hưởng lợi như thế nào từ các sáng kiến khu vực và quốc gia về số hóa? Ngày càng có nhiều sáng kiến quốc gia và khu vực giải quyết vấn đề số hóa trong đo lường pháp lý. Các nguyên tắc cơ bản cũng như động lực chung của những sáng kiến này có rất nhiều điểm chung. Điều này mang lại nhiều cơ hội hợp tác, cùng phát triển và chia sẻ kiến thức chuyên môn. OIML, với tư cách là tổ chức quốc tế về đo lường pháp lý, có thể hưởng lợi đáng kể từ những sáng kiến này, từ việc xác định được lộ trình và hình thức phù hợp.

Hội thảo này cũng thể hiện rõ chuyển đổi số trong đo lường pháp định sẽ hiệu quả hơn khi các cấu phần trong hạ tầng chất lượng đều thực hiện chuyển đổi số. Chuyển đổi số là cầu nối giữa các cấu phần về tiêu chuẩn hóa, đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận và hoạt động thanh tra, kiểm tra để hình thành hạ tầng chất lượng hiệu lực và hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Những nội dung chính của cuộc họp lần 58 này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường định hướng soát xét sửa đổi các văn bản quản lý và văn bản kỹ thuật, định hướng phát triển đo lường pháp định, khoa học, ứng dụng trong thời gian tới hài hòa với các quy định của thông lệ quốc tế và đáp ứng nhu cầu, phát triển của doanh nghiệp và mong muốn của người dân trong thời gian tới.

Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường