Cuộc họp lần thứ 56 của Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 19, 2021 | 19:45 - Lượt xem: 2293

Cuộc họp lần thứ 56 của Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế (CIML) và Hội nghị quốc tế lần thứ 16 của Tổ chức Đo lường Pháp định quốc tế (OIML) về đo lường pháp định năm 2021 sẽ diễn ra từ 18-22/10/2021 theo hình thức trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới.

Cuộc họp lần thứ 56 của Ủy ban Đo lường Pháp định quốc tế (CIML) diễn ra ngày đầu tiên với các nội dung chính sau đây: Tiến sĩ Roman Schwartz, Chủ tịch CIML phát biểu khai mạc cuộc họp. Chủ tịch CIML điểm qua những nội dung cơ bản trong biên bản họp lần thứ 55 được tổ chức vào năm ngoái cũng theo hình thức trực tuyến, Giám đốc Văn phòng Đo lường Pháp định quốc tế (BIML) báo cáo các vấn đề về hoạt động của BIML như tài chính, ấn phẩm của OIML, hoạt động kỹ thuật, giải thưởng OIML…Báo cáo của Chủ tịch CIML năm nay nhấn mạnh vào việc chuẩn bị Cuộc họp thường niên CIML lần thứ 56 và Hội nghị Quốc tế lần thứ 16 (4 năm một lần) để phê duyệt quyết toán tài chính cho giai đoạn 2018-2021 và đề ra kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

Ông Anthony Donnellan – Giám đốc BIML phát biểu tóm tắt về các vấn đề tài chính của OIML

Trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc họp thống nhất thành lập một Nhóm công tác chuyên trách về số hóa (Digitalisation Task Group). Mục đích của Nhóm công tác là nghiên cứu các vấn đề liên quan, tiến bộ công nghệ và các cơ hội liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số về đo lường để phục vụ lợi ích cho OIML, hợp tác với hạ tầng chất lượng (QI) của các quốc gia, nền kinh tế. Nhóm công tác dự kiến sẽ có không quá 10 thành viên, trong đó một chủ tịch và phó sẽ được bầu. Các đề cử sẽ được gửi đến Chủ tịch CIML dưới hình thức thư bày tỏ nguyện vọng (motivation letter) trước 30 tháng 11 năm 2021.

Ngọc Minh