Cuộc họp lần thứ 49 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các sự kiên liên quan

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 29, 2018 | 1:36 - Lượt xem: 2065

Cuộc họp lần thứ 49 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các sự kiện liên quan đã được tổ chức từ ngày 25-29/6/2018 tại Bali, Indonesia.

Tham dự các sự kiện có đại diện từ 10 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia của ASEAN là thành viên của ACCSQ và các đối tác, các bên đối thoại của ACCSQ như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Niu Dilan, Hàn Quốc, EU, các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn hóa như ISO, IEC, CEN/CENELEC. Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Bộ, ngành quan tâm đã tham dự các sự kiện.

Trước kỳ họp chính thức, ngày 25/6, hội thảo “Các nguyên tắc của ASEAN về hài hòa quy chế quản lý” được tổ chức để thống nhất những nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động hài hòa quy chế quản lý trong khu vực. Bản dự thảo các nguyên tắc chung đề xuất tại hội thảo được báo cáo tại phiên họp chính thức để hội nghị ACCSQ xem xét và thông qua.

Hội nghị ACCSQ lần thứ 49 đã thảo luận và xác định các nhóm sản phẩm ACCSQ ưu tiên xem xét để có những giải pháp chung về tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp trong 10 năm tới. Các tiêu chí được xác định như đánh giá và thống kê về thương mại nội khối của ASEAN, mức độ quản lý các sản phẩm ở các nước ASEAN, các yếu tố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật như tiêu chuẩn quốc tế, các cơ quan đánh giá sự phù hợp …

Một số chủ đề chính của cuộc họp ACCSQ 49 bao gồm: rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiệp định khung về MRA năm 1998 của ASEAN, MRA về phê duyệt kiểu đối với sản phẩm ô tô trong ASEAN, MRA của ASEAN đối với vật liệu xây dựng, hai thỏa thuận ASEAN về y học cổ truyền và thực phẩm chức năng.

Cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết trong lĩnh vực điện, điện tử, mỹ phẩm, dược phẩm; báo cáo của các nhóm công tác và các nhóm công tác sản phẩm thuộc ACCSQ.

Cuộc họp ghi nhận những đóng góp và sự hợp tác của các bên đối tác, đối thoại trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự phù hợp, hỗ trợ và song hành cùng các nước ASEAN trong lĩnh vực này thông qua các dự án ở các cấp độ nhóm công tác cũng như ACCSQ. Sự quan tâm ngày càng tăng của các bên đối tác, đối thoại đối với hoạt động của ACCSQ là một minh chứng cho vai trò ngày càng tăng của ACCSQ trong khu vực.

(Vụ Hợp tác Quốc tế)