Cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2017 | 4:03 - Lượt xem: 1333

Trong năm ngày 4-8/12/2017, cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Siem Reap, Cam-pu-chia. Tham dự các phiên họp lần này có đại diện từ 10 cơ quan Tiêu chuẩn hóa của các nước ASEAN, đại diện của các tổ chức quốc tế như Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế, đại diện của các đối tác, đối thoại như PTB (Đức), Nhật Bản, Châu Âu, các cơ quan liên quan của ASEAN như Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng (ACCP) và Cơ quan điều phối của ASEAN về doanh nghiệp vừa và nhỏ (ACCMSME). Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ, ngành quan tâm đã tham dự các sự kiện. 

Các đại biểu tham dự

Tại cuộc họp lần thứ 48, các đại biểu thảo luận về xác định các tiêu chí để lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên hội nhập trong giai đoạn tiếp theo về tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong khu vực ASEAN, thúc đẩy thương mại, góp phần vào xây dựng một thị trường thống nhất, một cơ sở sản xuất chung cho ASEAN.

Các đại biểu đồng thời tập trung rà soát điều lệ hoạt động của các nhóm công tác thuộc ACCSQ liên quan đến nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch; rà soát tiến độ và lộ trình ký kết các Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau bao gồm: MRA của ASEAN đối với Thực phẩm chế biến sẵn, Thỏa thuận của ASEAN Phê duyệt kiểu đối với sản phẩm ô tô, MRA ASEAN đối với Vật liệu xây dựng và các biện pháp thúc đẩy hài hòa tiêu chuẩn, quy chế quản lý đối với các lĩnh vực ưu tiên hội nhập trong ASEAN để đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2025. 

Các đại biểu cũng thảo luận các biện pháp để nâng cao hơn nữa vai trò của ACCSQ trong các tổ chức, diễn đàn quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.