Cuộc họp lần thứ 41 của ACCSQ/WG2 về Đánh giá sự phù hợp

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 11, 2023 | 10:28 - Lượt xem: 513

Cuộc họp lần thứ 41 của ACCSQ/WG 2 tại Đà Nẵng, Việt Nam 

Thực hiện nghĩa vụ thành viên ASEAN, trong hai ngày từ ngày 09-10/5/2023 tại Đà Nẵng, Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ 41 của Nhóm công tác 2 về Đánh giá sự phù hợp trực thuộc Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ/WG 2).

Tham dự cuộc họp có đại diện đến từ các cơ quan công nhận và đánh giá sự phù hợp của 09 nước thành viên ASEAN và đại diện của Ban Thư ký ASEAN.

Đánh giá sự phù hợp là một trong những yếu tố cơ bản của cơ sở hạ tầng chất lượng ở bất kỳ quốc gia nào. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hài hòa cơ sở hạ tầng trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên, Nhóm công tác 2 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) đã nỗ lực trong việc hài hoà hoá các quy định và thông lệ của các quốc gia thành viên để thiết lập và từng bước mở rộng các cơ hội cho doanh nghiệp thông qua xây dựng Hướng dẫn ASEAN về Công nhận và Đánh giá sự phù hợp, nâng cao năng lực cho hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp tại các quốc gia thành viên, v.v…

Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và các nước ASEAN cần phải thích ứng với điều đó, coi đó là cơ hội để phát triển. Phát biểu tại Lễ khai mạc cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Hà Minh Hiệp mong muốn nhóm công tác sẽ nắm bắt những yêu cầu mới như chuyển đổi số, phát triển bền vững và từ đó đề xuất những sáng kiến mới để trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp nhằm đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế.