Cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Tham vấn chung của APEC về thiết bị điện, điện tử

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Tám 20, 2017 | 8:43 - Lượt xem: 1247

Ngày 20 tháng 8 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp lần thứ 22 của Ủy ban Tham vấn chung của APEC về thiết bị điện, điện tử (SCSC/JRAC) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan tại Thành phố Hồ Chính Minh.

Cuộc họp lần thứ   22 có sự tham gia của đại diện  đến  từ các nền kinh tế thành viên APEC như Úc, NewZealand, Nga, Chile, Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam… và đại diện của các tổ chức quốc tế, khu vực có liên quan như IEC, ASEAN, APMP.

Nội dung của cuộc họp SCSC/JRAC tập trung vào thảo luận các vấn đề trọng tâm APEC trong lĩnh vực quản lý thiết bị điện – điện tử như  hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý các thiết bị điện điện tử ở cấp khu vực với mục tiêu thúc đẩy thuận lợi hóa  thương mại và đầu tư.  Bên cạch đó,cuộc họp lần này tập trung vào việc rà soát, xem xét các hoạt động ưu tiên trong năm 2017 của JRAC như Sáng kiến Người dẫn đầu (Pathfinder Initiatives), thực hiện Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp đối với Thiết bị điện điện tử (APEC/EEMRA), hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, phối hợp xử lý những vấn đề mới phát sinh trong khu vực APEC về các mối rủi ro từ sản phẩm điện-điện từ, sửa đổi điều lệ hoạt động của JRAC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới …

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), Chủ tịch Tiểu ban APEC về Tiêu chuẩn và ĐGSPH (SCSC) 2017, đã có phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo cập nhật kết quả các nội dung công việc SCSC triển khai trong thời gian qua, hướng tới các mục tiêu trọng tâm và chủ đề ưu tiện của năm APEC 2017.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia và đóng góp tích cực vào  chương trình nghị sự của Cuộc họp./.