Cung cấp thông tin về chuyên gia Năng suất Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 15, 2017 | 21:13 - Lượt xem: 1332

Ngày 15/6/2016,  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 1380/TĐC-TCCB về việc cung cấp thông tin về  chuyên gia Năng suất Chất lượng.

Nhằm nắm bắt được thực trạng đội ngũ cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực năng suất chất lượng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – cơ quan thường trực của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) – gửi tới các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Năng suất Chất lượng mẫu Phiếu cung cấp thông tin chuyên gia về Năng suất Chất lượng.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân vui lòng cung cấp thông tin vào Phiếu và gửi về Tổng cục TCĐLCL qua địa chỉ: số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem chi tiết công văn 1380/TĐC-TCCB mẫu Phiếu cung cấp thông tin