Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ một số Tiêu chuẩn cấp quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2019 | 11:15 - Lượt xem: 1101

Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ mộtsố Tiêu chuẩn cấp quốc gia.

Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn tự nguyện cấp quốc gia và một tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với trái cây và  rau quả khỏi Bộ luật Quy định Liên bang (CFR). Hành động được thực hiện nhằm loại bỏ các quy định lỗi thời, không cần thiết, không hiệu quả hoặc gây ra các chi phí không cần thiết. Các tiêu chuẩn tự nguyện này và tất cả các sửa đổi tiếp theo hoặc tiêu chuẩn mới cho trái cây và rau quả sẽ có sẵn trong một công bố riêng. Các tiêu chuẩn cho các mặt hàng bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được quản lý bởi Bộ phận kiểm tra cây trồng đặc biệt AMS (SCI) và được phân loại bằng hệ thống đánh số hiện có đối với các tiêu chuẩn tự nguyện. Bất kỳ tiêu chuẩn tự nguyện mới hoặc sửa đổi nào đều sẽ được công bố trên Đăng ký liên bang để có thể nhận xét công khai. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày
01/2/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 02/4/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_0803_00_e.pdf

Nguồn tbt.gov.vn