Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Quyết định về ngày tuân thủ thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 11, 2019 | 10:03 - Lượt xem: 910

Ngày 03/1/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Quyết định về ngày tuân thủ thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 01/1/2022 sẽ được chọn là ngày tuân thủ thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm. Mục đích của hành động này nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của việc thay đổi nhãn. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Quyết định vào ngày 20/12/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 19/2/2019./.

Nguồn tbt.gov.vn