Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cảnh báo về miếng dán

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 14, 2017 | 13:52 - Lượt xem: 3681

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện loại sản phẩm, hàng hóa “miếng dán hoạt hình Stickers” có chứa hàm lượng Phthalates với nồng độ vượt mức cho phép được quy định trong bộ tiêu chuẩn REACH regulation (EC) No. 1907/2006. Những sản phẩm này có nguy cơ gây độc hại tới an toàn và sức khỏe của trẻ em.

Loại miếng dán này trên nhãn hàng hóa ghi “Stickers”, “Made in China”…

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cảnh báo người tiêu dùng không mua và sử dụng những sản phẩm này. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh thành phố phối hợp cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.