Công văn số 1194/TĐC-KHTC ngày 27/4/2021 v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021 | 22:37 - Lượt xem: 623

Ngày 27/04, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 1194/TĐC-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024.

Xem chi tiết tại đây:

CV hướng dẫn xây dựng KH 2022 (Tổng cục) – gửi các đơn vị