Công văn phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 26, 2018 | 10:57 - Lượt xem: 1263

Ngày 25/9/2018 Vụ kế hoạch tài chính đã ban hành công văn số 312/KHTC về việc phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Xem chi tiết công văn tại đây CV 312