Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và 03 năm 2019-2021

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 28, 2018 | 9:45 - Lượt xem: 1667

Thực hiện Công văn số 721/BKHCN-KHTC ngày 21/3/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và 03 năm 2019-2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 734/TĐC-KHTC ngày 26/3/2018 để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 năm 2019-2021.

Xem chi tiết Công văn 734/TĐC-KHTC