Công văn giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 10, 2019 | 17:02 - Lượt xem: 917

Ngày 23/01/2019, Bộ KH&CN ban hành Công văn số 193/BKHCN-VP giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020.

Theo đó, Thực hiện quy định của Chính phủ về giao và quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn cục thể: 

Bộ KH&CN giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 cho các dự án, đề nghị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu xây dựng chuyên ngành khoa học và công nghệ công khai vốn đầu tư phát triển theo Luật phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện đúng, đầy đủ hồ sơ dự án trước khi phân khai chi tiết về dự toán khối lượng công việc năm 2019.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục để triển khai dự án đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật để làm cơ sở thực hiện dự án, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại các Luật để phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình sử dụng vốn đầu tư.

Đặc biệt, nghiêm cấm các chủ đầu tư để nợ đọng xây dựng, thay đổi hình thức quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt , chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, tổ chức sai hình thức lựa chọn nhà thầu, lập Hồ sơ mời thầu sai quy định, các hành vi bị pháp luật cấm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu…

Xem chi tiết tại đây CV 193-BKHCN-VP