Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 10, 2019 | 11:35 - Lượt xem: 1206

Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa cùng Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn là 2 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa của tỉnh Thanh Hóa đã được tặng thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Cùng với Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa được trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2018 (loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn), Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa và Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn là 2 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa của tỉnh Thanh Hóa đã được chọn lựa và tặng thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019.

 

Có được kết quả trên là nhờ Công ty Cổ phần bê tông và Xây dựng Thanh Hóa đã đầu tư có chọn lọc, đầu tư chuyên dùng phục vụ sản xuất, xây dựng mới trạm biến áp cải tạo lưới điện 0,4 kv; mua sắm thêm công cụ lao động phục vụ sản xuất; thực hiện tốt hệ thống quản lý ISO 9001:2005, sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5847 – 2016). Riêng công tác quản lý kinh doanh điện, Công ty hiện đang quản lý 10 xã bán điện cho 15.194 hộ dân. Công ty đã đầu tư mới 6 trạm biến áp và cải tạo những nhánh rẽ sau trạm biến áp, tổ chức lại công tác quản lý tại xã nên tổn thất điện năng giảm nhiều so với năm trước. Từ đó Công ty đã đáp ứng được các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được tổ chức hàng năm do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện từ năm 1996.

Bảy tiêu chí có tổng điểm là 1.000, trong đó: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm).

Thực hiện các tiêu chí này, doanh nghiệp không chỉ được chọn trao giải mà qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm.

Sau hơn 20 năm triển khai, đã có 1.842 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 44 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.

Hồng Anh