Công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc chương trình 1322

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 4, 2024 | 9:11 - Lượt xem: 117

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông báo về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết thông báo xem tại đây!

Vụ KHTC