Công khai kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đối với đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2023 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 14, 2023 | 6:44 - Lượt xem: 880

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với những đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322 không được phê duyệt tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông báo này để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết.

Xem thông báo tại đây!

Vụ KHTC