Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 18, 2022 | 14:03 - Lượt xem: 1191

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 277 ngày 14/02/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.