Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014- Công cụ hữu ích giúp các tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 4, 2018 | 11:14 - Lượt xem: 1697

Trong những năm qua, tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam đã được kìm chế, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm xuống, nhưng vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố gây tại nạn giao thông. Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là công cụ hỗ trợ để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, phương tiện, người lái ứng phó sau tai nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 39001:2012. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, có thể áp dụng trong tất cả các khâu từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ.

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 có tác dụng không những đối với doanh nghiệp vận tải mà còn là công cụ hỗ trợ rất hữu ích cho tất cả cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tới an toàn giao thông, trong lĩnh vực quy định pháp luật, kết cấu hạ tầng giao thông phương tiện, người lái, ứng phó sau tại nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm. Xu hướng ứng dụng phương pháp tiếp cận Hệ thống an toàn toàn diện cho giao thông đường bộ, trong đó bao gồm việc áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo TCVN ISO 39001:2014 đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Theo ông Trần Hữu Minh, Đại diện Ủy ban ATGTQG, trong những năm qua tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam đã được kìm chế, số người chết do tại nạn giao thông đã giảm xuống dưới 9.000 người/năm, nhưng vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố gây tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là công cụ hỗ trợ hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo hoạch định các chính sách pháp luật liên quan tới hạ tầng giao thông, phương tiện, người lái ứng phó sau tai nạn, giáo dục an toàn giao thông và bảo hiểm. Đặc biệt các doanh nghiệp vận tải có thể áp dụng Tiêu chuẩn này vào quản lý an toàn giao thông của doanh nghiệp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Nằm trong nhiệm vụ nghiên cứu triển khai cấp nhà nước, nhiệm vụ đã triển khai áp dụng thành công tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014  cho 10 doanh nghiệp thí điểm thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ, đầu tư phát triển đường cao tốc, tư vấn thiết kế giao thông vận tải, các tổ chức doanh nghiệp có tương tác với hệ thống giao thông đường bộ và đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn và chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý an toàn giao thông theo tiêu chuẩn ISO 39001. 

Trương Vân