Công bố Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 9, 2017 | 18:49 - Lượt xem: 1343

Ngày 22/6/2017 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ký Lệnh số 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tất cả gói gọn trong 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật được thiết kế theo hướng các hỗ trợ trọng tâm chỉ tập trung cho 3 đối tượng doanh nghiệp, gồm DNNVV được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật gồm: (1) Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí sau: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. (2) Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh các quy định rõ ràng về nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật cũng có một số quy định nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách như khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, chuỗi phân phối sản phẩm, công nhận địa vị pháp lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân…

Xem chi tiết:  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.