Công bố hợp quy với các sản phẩm điện gia dụng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 26, 2018 | 1:33 - Lượt xem: 3179

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH AEON Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc liên quan đến việc thực hiện công bố hợp quy đối với một số sản phẩm hàng hoá hiện Công ty đang kinh doanh là nồi cơm điện, máy say sinh tố, máy pha cà phê, máy ép thực phẩm…

Về bản chất, các sản phẩm trên thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi Nghị định 15/2018/NĐ-CP vừa được ban hành. Cụ thể như nồi cơm điện phải có công bố hợp quy về thiết bị điện theo Quyết định 3482/QĐ-BKHCN, bên cạnh đó lại phải có bản tự công bố vật liệu, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, khi Công ty TNHH AEON Việt Nam yêu cầu các hồ sơ công bố thì bên nhà cung cấp chỉ có chứng nhận hợp quy được cấp bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhà cung cấp phản hồi khi họ nhập hàng về chỉ cần công bố này là đủ và được phép thông quan.

Công ty TNHH AEON Việt Nam hỏi, các sản phẩm trên có buộc phải có thêm bản tự công bố về dụng cụ, vật liệu tiếp xúc trực tiếp thực phẩm khi lưu hành trên thị trường không?

Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các sản phẩm, hàng hoá “nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, máy ép thực phẩm” là sản phẩm, hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về khía cạnh an toàn điện, đồng thời theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, các sản phẩm, hàng hoá này được quản lý về khía cạnh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

Quy định về quản lý an toàn điện

Thực hiện trách nhiệm được quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các văn bản sau:

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN.

– Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

– Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN.

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Căn cứ vào các quy định tại các văn bản nêu trên, các sản phẩm của Công ty TNHH AEON Việt Nam kinh doanh phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá trước khi lưu thông ra thị trường.

Về quản lý an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Luât An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ), các sản phẩm nêu trên của Công ty thuộc nhóm “Dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm” (số thứ tưh 5 Phụ lục II Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP), vì vậy, các sản phẩm này phải áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật về An toàn thực phẩm và các quy định quản lý đối với hàng hoá nhóm 2 do Bộ Y tế ban hành. Cụ thể:

– Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (xuất khẩu/nhập khẩu) phải thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

– Căn cứ kỹ thuật để thực hiện công bố là Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025 gồm các chi tiết an toàn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN 12-3:2011/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế.

Hiện nay, Danh sách các tổ chức kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được Bộ Y tế chỉ định được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: www.vfa.gov.vn. Trong Danh sách các tổ chức kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định, có một số tổ chức có năng lực đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm/chứng nhận/giám định) các sản phẩm nêu trên với QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN như các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3. Do đó, Công ty TNHH AEON Việt Nam có thể lựa chọn các tổ chức này để tiết giảm chi phí khi thực hiện đánh giá sự phù hợp và công bố chất lượng.

Để có thông tin chi tiết liên quan đến quy định quản lý an toàn thực phẩm đối vói các sản phẩm, hàng hoá này trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, đề nghị Công ty TNHH AEON Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được hướng dẫn.

(Chinhphu.vn)