Công bố danh sách chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường đã được cấp mã (lần 3)

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 10, 2023 | 14:20 - Lượt xem: 962

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo đã phối hợp với Vụ Đo lường cấp mã chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường cho các cá nhân được đánh giá đạt theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Vụ ĐL