Công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 28, 2017 | 1:30 - Lượt xem: 2430

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký quyết định công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 – (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc trách nhiệm quản lý của bộ.

Bộ KH&CN công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 - ảnh 1

Từ ngày 8/12/2017, danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN chỉ còn LPG, xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học

Theo đó, Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG) và xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học sẽ được quản lý theo nhóm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Quyết định công bố nêu rõ các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.

Đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27 trong quá trình nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Cùng với hiệu lực của quyết định này, quyết định số 1171/QĐ-BKHCN năm 2015 về công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi quan thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN sẽ không còn hiệu lực.

Thực hiện Nghị quyết 19, Nghị quyết 75 của Chính phủ, hiện Bộ KH&CN đã chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý sang cơ chế hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan và tất cả các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đều đã được ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các biện pháp quản lý, cụ thể Bộ KH&CN đã ban hành 07 QCVN.

(Nguồn:vieq.vn)