Công bố 5 tiêu chuẩn về Hải đồ và hệ thống đèn biển, tín hiệu sương mù

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 8, 2023 | 11:21 - Lượt xem: 947

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 tiêu chuẩn liên quan đến Hải đồ điện tử, hải đồ và hệ thống đèn biển, tín hiệu sương mù, cụ thể như sau:

 

Vụ TC