Cơ sở Ba Khánh thay đổi về cải tiến qua thực hành LEAN

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 15, 2020 | 14:23 - Lượt xem: 855

Cơ sở Ba Khánh có được nền tảng Hệ thống Quản lý và Áp dụng Công cụ Nâng cao Năng suất Chất lượng (LEAN) tốt, tuy nhiên để có thêm một công cụ giúp gia tăng năng suất chất lượng được tính toán bằng các số liệu cụ thể lại là vấn đề không đơn giản đối đối với Cơ sở này.

Cơ sở Ba Khánh được thành lập năm 1994, có địa chỉ tại số 24D, Tân Quới Tây, Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ba Khánh đi lên từ cơ sở gia đình và được sự hỗ trợ của Sở ban ngành tại địa phương, Ba Khánh đã nỗ lực vươn lên thành một trong những cơ sở sản xuất bún, phở tươi hàng đầu tại Việt Nam. Cơ sở Ba Khánh đã áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 và công cụ 5S trong quá trình sản xuất. Hệ thống quản lý và chương trình 5S được duy trì thường xuyên do đặc thù của ngành sản xuất chế biến thực phẩm. Các khách hàng lớn cũng thường xuyên đến kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

có được nền tảng Hệ thống Quản lý và Áp dụng Công cụ Nâng cao Năng suất Chất lượng (LEAN) tốt, nhưng để có thêm một công cụ giúp gia tăng năng suất chất lượng được tính toán bằng các số liệu cụ thể lại không phải là vấn đề đơn giản đối với  Cơ sở này.

Việc cải tiến và sắp xếp, cân bằng lại chuyền sản xuất bún phở tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là cả một quá trình lâu dài, phức tạp để thay đổi được suy nghĩ của chủ Cơ sở và các thành viên trong cấp quản lý. Cở sở vừa trải qua một thất bại khi cố gắng cải tiến việc thu và chuyển bột lên bồn phối trộn bằng máy. Chi phí cho việc sản xuất máy thử nghiệm hơn 120 triệu, điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của chủ Cơ sở. Do tốn tiền nhưng không thể cải tiến được, thêm nữa là thất bại đã làm chùn bước của chủ Cơ sở, vì mang tâm lý sợ thất bại ảnh hưởng đến các chương trình cải tiến mới. Qua nhiều lần đào tạo về lợi ích của việc áp dụng công cụ cải tiến (LEAN), thực hành thử trên chuyền, cuối cùng chủ Cơ sở cũng bắt đầu nhận ra, không phải cải tiến nào cũng thất bại, không phải cải tiến nào cũng tốn tiền.

Thông qua việc xác định lãng phí cùng chuyên gia hỗ chợ Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng, chủ Cơ sở này đã phát hiện ra có rất nhiều lãng phí trong quá trình sản xuất như: vận chuyển qua lại, lãng phí sắp xếp chuyền… Chủ cơ sở cũng xác định, giảm được các lãng phí này sẽ giúp Cơ sở Ba Khánh tiết kiệm được nhiều chí phí và gia tăng được khả năng cạnh tranh trên thương trường.

Trước khi cải tiến:

Mỗi chuyền có một người bắt bún bỏ lên rổ, 6 chuyền có một người đẩy rổ bún đến các vị trí khác để đóng gói.
Sau khi cải tiến:
Bún được bắt trực tiếp, cân và gói tại đầu ra của chuyền không phải chuyển đi nơi khác để đóng gói.
Bún được chuyển đến đây để cân, gói và dán
Giờ chỗ này không còn cần thiết nữa
Hình 1: Đóng gói bún trước và sau khi sắp xếp lại chuyền và kết quả cân bằng, sắp xếp lại các chuyền sản xuất bún tại Cơ sở Ba Khánh, có số lượng người tham gia sản xuất ít hơn, mặt bằng dư nhiều hơn.

Trong những ngày Cơ sở hoạt động thời gian sản xuất rất hạn hẹp, nhưng chủ Cơ sở Ba Khánh cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian để các chuyên gia hỗ chợ Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng” đến đào tạo ban đầu cho các nhân viên chủ chốt các kiến thức về Phương pháp sản xuất tinh gọn LEAN.

Qua quá trình thực hiện áp dụng công cụ LEAN, Cơ sở đã thành lập được 01 Nhóm cải tiến và thực hiện 01 đề tài cải tiến. Mặc dù số lượng người tham gia khiêm tốn, nhưng Nhóm cải tiến đã nghiêm túc triển khai áp dụng theo hướng dẫn của chuyên gia, do vậy Cơ sở Ba Khánh đã ghi nhận được kết quả, giảm được lãng phí đáng kể về quãng đường vận chuyển các bán thành phẩm, thành phẩm trong xưởng sản xuất từ 7m xuống còn 2,5 m. Giảm được công nhân trên tổng số các chuyền là 5 người và năng suất tăng hơn 14%. Các kết quả ban đầu này đã góp phần khích lệ và lan tỏa đến những ngưởi khác sẽ hưởng ứng áp dụng khi Cơ sở mở rộng mặt bằng sản xuất.

Thành công nhỏ trên góp phần nâng cao niềm tin của chủ Cơ sở và các thành viên trong công việc cải tiến gia tăng năng suất chất lượng. Cán bộ công nhân viên của Cơ sở cũng đã cam kết sẽ tiếp tục áp dụng và duy trì các chuyền theo phương pháp sắp xếp mới cũng như sẽ vận dụng kết quả này khi thiết kế xây dựng nhà xưởng mới, tránh tình trạng vửa xây, vừa sửa, vừa nới như trong quá khứ.

Nguyễn Đào Duy Tài