Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen (LSS) theo tiêu chuẩn quốc tế

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 29, 2023 | 14:31 - Lượt xem: 468

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt am hiểu về các công cụ cải tiến nâng cao trong LSS và có kỹ năng quản lý dự án hiệu quả, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen” theo chuẩn quốc tế kết hợp với thực hành tư vấn cải tiến tại doanh nghiệp điểm tại Hà Nội từ ngày 12/5/2023 đến ngày 16/6/2023.

Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen (LSS) là hạt nhân của chương trình cải tiến Lean 6 Sigma. Đai đen có nhiệm vụ cố vấn, chỉ đạo Đai xanh lựa chọn giải pháp cải tiến tối ưu, đồng thời kết hợp các dự án cải tiến Đai xanh thành dự án lớn có tầm ảnh hưởng ở cấp độ doanh nghiệp. Vì vậy, chuyên gia LSS đai đen có vai trò quan trọng và quyết định sự thành công của Chương trình cải tiến theo Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp.

Các học viên tham dự khoá học

Tham dự khóa học, học viên được trang bị và thực thành các kỹ năng, công cụ từ cơ bản đến nâng cao của Lean 6 Sigma để trở thành chuyên gia cải tiến trong doanh nghiệp ở trình độ Black Belt – Đai Đen. Từ đó, giúp học viên:

  • Có năng lực để xây dựng và vận hành chương trình Lean Six Sigma cho tổ chức.
  • Có năng lực để lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ tất cả các dự án Lean Six Sigma các cấp độ.
  • Có năng lực để đào tạo phương pháp luận Lean Six Sigma trong tổ chức.
  • Tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp thông qua các chương trình và dự án cải tiến theo phương pháp Lean Six Sigma.
  • Có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu để đưa ra các quyết định đúng.
  • Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê và phần mềm
  • Trang bị các kỹ thuật để sáng tạo ý tưởng thông qua các phương pháp suy luận logic và các xem xét bằng kỹ thuật thống kê.

Học viên được trực tiếp triển khai 01 dự án cải tiến LSS tại doanh nghiệp điểm nhằm giúp học viên có thể nắm bắt và vận dụng các phương pháp và kỹ năng nâng cao khi thực hiện dự án Lean 6 Sigma; được triển khai thực tế các hoạt động xác định vấn đề, đo lường, phân tích và thực hiện các giải pháp, đánh giá hiệu quả các dự án cải tiến theo các giai đoạn của phương pháp DMAIC; Thuyết trình và quản lý dự án cải tiến theo phương pháp LSS hiệu quả.

Học viên được trực tiếp triển khai 01 dự án cải tiến LSS tại doanh nghiệp điểm

Học viên hoàn thành khoá học có đủ điều kiện để tham gia các khóa học cấp cao nhất của Lean Six Sigma là khóa học Bậc thầy Đai Đen – Master Black Belt (MBB).

Viện Năng suất Việt Nam