Chuyển đổi số cho một tương lai tươi sáng: Hình ảnh Việt Nam mới

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 1, 2020 | 16:07 - Lượt xem: 1060

Đó là tiêu đề của báo cáo nghiên cứu do Đoàn nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Singapore thực hiện về chính sách của Chính phủ Việt Nam trong thời đại số.

Đoàn nghiên cứu có sự dẫn dắt của các giáo sư thỉnh giảng hàng đầu của trường Đại học Lý Quang Diệu, trường Đại học Quốc gia Singapore như giáo sư Eduardo Araral, Viện trưởng Học viện chính sách về nước, giáo sư, tiến sĩ Vũ Minh Khương, cố vấn cho các tổ chức như UNIDO, UNDP, IMF, World Bank, ILO, và APO.

Cách mạng số đã lan tỏa trên toàn thế giới trong vài thập kỷ qua và tạo ra những cơ hội cho nhiều nước nhất là các nước đang phát triển trong việc tăng năng suất, tăng việc làm và chất lượng cuộc sống, bắt kịp các nước phát triển trên thế giới.

Đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh và Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nội vụ Hà Nội và làm việc với các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ như Vụ Công nghệ cao, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Học viên Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, …

Báo cáo nghiên cứu đã đánh giá các xu hướng chính sách có tầm chiến lược để nắm bắt về công nghệ số để đảm bảo điều hành tốt của Chính phủ và phát triển kinh tế, xã hội và đưa ra các đề xuất liên quan đến các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, du lịch bền vững, phát triển giao thông công cộng thông minh và khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số.

Báo cáo tóm tắt của nghiên cứu xem tại đây

Vụ Hợp tác Quốc tế