Chuyển biến tích cực từ phong trào nâng cao năng suất chất lượng ở Quảng Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 17, 2018 | 15:18 - Lượt xem: 1575

Đề án Năng suất chất lượng của Tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2017. Đó là những chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cho chương trình và hiệu quả với doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. 
Đánh giá về hiệu quả của Đề án, Ban Điều hành Đề án cho rằng, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp giữa các ngành liên quan, sự cộng tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt được những kết quả ban đầu. Hầu hết các Chương trình triển khai đảm bảo tiến độ, đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Điều hành thường xuyên và bám sát Đề án.
Mặc dù chưa được học tập kinh nghiệp thực tế nhưng từng thành viên của cơ quan thường trực đã rất năng động, sáng tạo và không ngừng cố gắng để tham mưu xây dựng đầy đủ, chặt chẽ hệ thống các văn bản, các hướng dẫn để triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.  
Tập huấn Năng suất chất lượng ở Quảng Nam
Kết quả năm 2017 đã tạo tiền đề và kinh nghiệm thực tế để triển khai Đề án trong những năm sau hiệu quả, thiết thực hơn.
Nhận thức về phong trào năng suất chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực; thể hiện qua việc số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia Đề án, thông qua việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo về NSCL. Nhiều doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo đánh giá cao chương trình Năng suất chất lượng tại địa phương, đó là hoạt động thiết thực, bổ ích cho doanh nghiệp mà tất cả các doanh nghiệp đều xét thấy cần thiết, nhất là giai đoạn đang hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam như hiện nay. Việc đánh giá, đo lường được yếu tố năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp biết được năng lực nội tại để có những định hướng cho thời gian đến một cách chính xác.
Mặc dù vậy, theo Ban Điều hành Đề án, vẫn còn có 4 vấn đề bất cập. Cụ thể, thứ nhất là sự quan tâm của doanh nghiệp trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do phần lớn các doanh nghiệp ở tỉnh hoạt động theo quy mô gia đình; năng suất chất lượng còn là khái niệm mới với doanh nghiệp. Vì vậy, việc vận động doanh nghiệp tham gia Đề án là khá khó khăn.
Thứ hai là công tác thông tin, giới thiệu Đề án chưa sâu rộng, tạo chuyển biến trọng nhận thức lợi ích của Đề án.
Thứ 3 là, đội ngũ cán bộ tham mưu triển khai Đề án còn có những hạn chế nhất định, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nguyên nhân là chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa có va chạm nhiều trong thực tế.
Thứ tư là một số thành viên Ban Điều hành chưa thật sự quan tâm đến việc vận động doanh nghiệp trong ngành mình tham gia Đề án. Vai trò của một số thành viên còn nhiều hạn chế, thậm chí có một số thành viên Ban Điều hành chưa tham dự cuộc họp của Ban Điều hành.
(Theo Chất lượng Việt Nam)