Chương trình tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên thế giới và tại Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 16, 2018 | 11:18 - Lượt xem: 1134

Chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng bắt đầu từ những năm 1970 được triển khai trên 80 quốc gia trên toàn thế giới (đến năm 2013), bao gồm hơn 50 loại phương tiện thiết bị tùy theo thiết kế và phạm vi áp dụng theo điều kiện của từng quốc gia. Nhãn năng lượng là công cụ hiệu quả trong thúc đẩy thị trường cho các phương tiện và thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Thông qua việc đưa ra thông tin trực quan về hiệu suất năng lượng và mức độ hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị, nhãn năng lượng giúp cho người sử dụng nhận diện và phân biệt được các phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng với các sản phẩm có hiệu suất năng lượng thấp, qua đó giúp cho thị trường các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng chuyển đổi từ hiệu suất thấp sang hiệu suất cao. Việc dán nhãn năng lượng đã đóng góp rất hiệu quả cho mục tiêu tiết kiệm năng lượng của các quốc gia này.

Một vài số liệu thống kê như sau:

– Số lượng các quốc gia áp dụng tiêu chuẩn và chương trình dán nhãn năng lượng đã tăng lên 81 quốc gia (từ 50 quốc gia vào năm 2004).

– Số lượng sản phẩm khác nhau áp dụng các quy định theo tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng bắt buộc là 55 loại sản phẩm (từ 42 loại vào năm 2004).

– Số lượng tất cả các loại Tiêu chuẩn & quy định dán nhãn năng lượng tại nhiều nước trên thế giới (theo đó, các quy định là tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng hoặc một số loại hình dán nhãn năng lượng) đã tăng gần gấp 3 lần lên 3604 quy định vào năm 2013 (từ 1220 quy định năm 2004).

– Số lượng các quy định tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đã áp dụng (hoặc đề xuất áp dụng) đối với tất cả các nhóm đã tăng theo hệ số 3 lên 1453 quy định (từ 431 quy định).

– Dán nhãn so sánh đã áp dụng (hoặc đề xuất áp dụng) đối với tất cả các nhóm tăng gấp ba lần lên 1149 quy định (từ 354 quy định). Nhãn dán so sánh hiện đã vượt số lượng tuyệt đối về nhãn dán được phê duyệt với xu hướng mạnh mẽ rằng sẽ trở thành các nhãn dán bắt buộc (hiện là trên 80%).

– Nhãn dán được phê duyệt đã sử dụng (hoặc đề xuất) đối với tất cả các nhóm cũng tăng gấp đôi lên 1002 quy định (từ 435 quy định) với trên 95% tổng số nhãn được phê duyệt vẫn còn mang tính tự nguyện và áp dụng hoặc hướng tới hầu hết các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Các loại sản phẩm phổ biết nhất bao gồm:

– Tủ lạnh (75 quốc gia với 185 quy định riêng).

– Điều hòa không khí trong phòng (73 quốc gia với 152 quy định).

– Đèn điện hoặc đèn chấn lưu (67 quốc gia với các loại đèn nói riêng, chiếm khoảng 358 quy định riêng áp dụng cho tất cả các loại đèn).

– Máy thu hình (47 quốc gia với 135 quy định, hầu hết hiện đang bắt buộc áp dụng từ cơ sở với chỉ 21 quốc gia áp dụng 41 quy định tự nguyện năm 2004).

Các nước áp dụng chương trình quốc gia năng động nhất bao gồm:

– Trung Quốc với 100 quy định; Mỹ với 86 quy định; Hàn Quốc với 78 quy định; Các nước EU với 77 quy định.
Xu hướng sản phẩm

Top 3 loại sản phẩm hàng đầu được áp dụng chương trình quốc gia vẫn giữ nguyên không đổi, tuy nhiên số lượng tuyệt đối của các quy định đã tăng nhanh chóng. Năm 2004, tủ lạnh là sản phẩm được áp dụng phổ biến nhất với 45 quốc gia quản lý bằng 95 quy định riêng. Năm 2013, tủ lạnh đã được mở rộng triển khai tới 75 quốc gia với 185 quy định riêng. Năm 2004 và 2013, Điều hòa không khí vẫn là sản phẩm phổ biến thứ hai với số nước tăng từ 37 lên 73 và số lượng quy định tăng từ 81 lên 152 quy định. Năm 2004, khoảng 30 quốc gia sử dụng các loại đèn hoặc đèn chấn lưu; con số này tăng lên gần 67 quốc gia vào năm 2013 với lượng đèn nói riêng chiếm tới 149 quy định riêng.

Thời điểm này chứng kiến sự dịch chuyển về kiểu loại sản phẩm thường được quy định. Năm 2013, máy thu hình được 47 quốc gia áp dụng với 135 quy định riêng (hầu hết đều là quy định bắt buộc), áp dụng từ cơ sở tại 21 nước vào năm 2004 và 41 quy định (thực tế đây là đều là quy định tự nguyện). Phạm vi áp dụng của bình đun nước nóng cũng tăng từ 12 quốc gia với quy định bắt buộc lên 44 quốc gia vào năm 2013.

Hiện nay, các sản phẩm điện lại được nhiều nước áp dụng tiêu chuẩn, các quy định phổ biến nhất dường như sẽ là nhãn phê duyệt tự nguyệt mặc dù trong thời gian gần đây các sản phẩm như nguồn điện bên ngoài, máy vi tính, bộ giải mã và các thiết bị audio/video khác đã bắt đầu được áp dụng các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng bắt buộc Số lượng các quy định tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng bắt buộc áp dụng cho các loại sản phẩm điện tăng từ 9 quy định năm 2004 lên thành 347 quy định vào năm 2013.

Nguồn moit.gov.vn