Chương trình thử nghiêm thành thạo mới cho diesel sinh học, loại nhiên liệu “thân thiện với môi trường”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 5, 2019 | 8:36 - Lượt xem: 1207

Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM Quốc tế) đã cho phát triển một chương trình thử nghiệm thành thạo mới cho hỗn hợp diesel sinh học. Các chương trình thử nghiệm thành thạo cho phép các phòng thí nghiệm so sánh hiệu suất giữa các phòng thí nghiệm diesel sinh học nhằm đảm bảo các đơn vị tham gia cải thiện hiệu suất của họ.

Chương trình này cung cấp cho các phòng thí nghiệm một công cụ đảm bảo chất lượng thống kê, cho phép họ so sánh, cải thiện và duy trì mức độ hiệu quả cao trong việc sử dụng các phương pháp của ASTM Quốc tế với các phòng thí nghiệm khác trên toàn thế giới. Hiện nay, nhiều phòng thí nghiệm cũng đã sử dụng chương trình này để được công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn.

Chu kỳ đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3/2019, và các chu kỳ còn lại diễn ra vào tháng 7 và tháng 11. Mỗi phòng thí nghiệm tham gia sẽ nhận được một gallon có thể chứa hỗn hợp nhiên liệu diesel sinh học B100 và nhiên liệu diesel cho mỗi chu kỳ thử nghiệm được thực hiện trong năm và từ đó đo lường và phân tích độ axit, mật độ, điểm chớp cháy cũng như các đặc tính khác.

Thử nghiệm phải được thực hiện tại cơ sở phòng thí nghiệm của thành viên tham gia chương trình. Một phòng thí nghiệm không nhất thiết phải thực hiện tất cả các bài kiểm tra trong chương trình. Lệ phí đăng ký hàng năm phải được thanh toán trước. Bên cạnh đó, ASTM Quốc tế cũng tuyên bố mở rộng hai chương trình thử nghiệm thành thạo cho cetane và octan với sáu chu kỳ thử nghiệm.

Khoảng 5.000 phòng thí nghiệm đã sử dụng các công cụ đảm bảo chất lượng thống kê của ASTM Quốc tế trong các chương trình thử nghiệm thành thạo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.astm.org/ptp ./.

(Nguồn: Biên dịch theo https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/new-proficiency-testing-program-biodiesel-blend