Chương trình hội nghị ban điều hành chương trình quốc gia năng suất và chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 25, 2018 | 17:47 - Lượt xem: 1963

Ngày 25/12/2018, Bộ KH&CN đã tổ chức Chương trình hội nghị ban điều hành chương trình quốc gia năng suất và chất lượng tại trụ sở Bộ KH&CN. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng các Bộ, Ban, ngành.

Ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc

Phát biểu tại khai mạc, ông Trần Văn Tùng chia sẻ, cảm nhận về phía doanh nghiệp ông đánh giá rất cao sự hỗ trợ về nội dung, mục tiêu và các giải pháp trong Chương trình 712 đối với doanh nghiệp. Hy vọng kết quả Khoa học và công nghệ nhanh chóng được chuyển giao, ứng dụng đưa vào trong doanh nghiệp một cách thuận lợi. Các năng suất, chất lượng, sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có sự thay đổi, cạnh tranh thị trường trong nước và cạnh tranh thị trường quốc tế, để giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển. Ông cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tham luận cho chương 712 trong thời gian sắp tới.

Ông Trần Văn Vinh- Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã có bài báo cáo tình hình thực hiện năm 2018, giai đoạn 2016-2018 của Chương trình 712; Phương hướng triển khai tiếp theo đến 2020. Nhìn chung đã xây dựng mới 2.000 TCVN; 60% hài hòa TCQT, TCKV  riêng giai đoạn 2016- 2018 mức độ hoàn thiện đối với hệ thống TCVN đạt 54%, hoàn thiện hệ thống QCVN với khoảng 780 QCVN được 14 Bộ/ngành ban hành, các QCVN được xây dựng theo hướng không gây cản trở thương mại đáp ứng được mục tiêu của Chương trình 712; 100% phòng thí nghiệm chất lượng SPHH chủ lực đạt trình độ quốc tế; xây dựng phong trào năng suất chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong đó 60.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng; Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của TFP trong tốc độ tăng GDP lên 35% vào năm 2020.

Ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Đánh giá chung thì việc thực hiện Chương trình đã có những điểm cực góp phần thực hiện thành công mục tiêu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 98/NQ-CP. Thông qua đó đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo. Trong hội nghị đại diện một số Bộ, Ban, ngành cũng đã có những báo cáo kết quả, hiệu quả việc triển khai dự án năng suất chất lượng. 

Đại diện Bộ Công thương đã có bài báo cáo triển khai dự án NSCL ngành công thương do Bộ Công thương chủ trì

Chương trình 712 với mục tiêu xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Toàn cảnh hội nghị

Trương Vân