Chương trình đảm bảo đo lường – nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 18, 2022 | 14:54 - Lượt xem: 876

Nhấn mạnh về lợi ích của doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường, ông Nguyễn Hùng Điệp cho rằng, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí tư vấn, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,…

Đề án 996 với mục tiêu chính tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp.

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương.

Chia sẻ về đề xuất nhiệm vụ đo lường cho doanh nghiệp khu vực miền Bắc, chuyên gia Tổ tư vấn của Chương trình đảm bảo đo lường Nguyễn Hùng Điệp cho biết, các doanh nghiệp cần triển khai Chương trình Đảm bảo đo lường là những doanh nghiệp thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN; doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực khác có nhu cầu tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường; Các doanh nghiệp cần triển khai Chương trình Đảm bảo đo lường.

Chuyên gia Tổ tư vấn của Chương trình đảm bảo đo lường Nguyễn Hùng Điệp 

Nhấn mạnh về lợi ích của doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường, ông Điệp cho rằng, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí tư vấn và một số nội dung khác; Tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm;

Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu; Được hưởng quyền lợi khi tham gia Chương trình thi đua khen thưởng: Được cấp giấy chứng nhận; sử dụng logo; nhận giải thưởng; quảng bá hình ảnh trong các hoạt động truyền thông của Chương trình…

Về những nhiệm vụ chính của các cơ quan nhà nước khi thực hiện chương trình đảm bảo đo lường, thứ nhất, cần nâng cao nhận thức về lợi ích của đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Thứ hai, tổ chức mạng lưới tư vấn viên, tổ chức tư vấn; Thứ ba, tổ chức mạng lưới đơn vị cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm; Thứ tư, tăng cường, phát triển hạ tầng kỹ thuật về đo lường, thử nghiệm; Thứ năm, tổ chức Chương trình bình chọn, xếp hạng doanh nghiệp đảm bảo đo lường.

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường sẽ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại các tỉnh, thành phố, triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường đã được phê duyệt tại Trung tâm TCĐLCL/Trung tâm UD&ĐLTN; Hình thành mạng lưới tư vấn viên, tổ chức tư vấn, hỗ trợ về đo lường trên địa bàn địa phương; Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn địa phương xây dựng và phê duyệt Chương trình đảm bảo đo lường; Tăng cường, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường của địa phương; Tổ chức các hoạt động truyền thông về Đề án 996, Chương trình đảm bảo đo lường trên đài, báo, truyền hình…

Phối hợp tư vấn, hỗ trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại Trung tâm TCĐLCL/TTUD&ĐLTN; Phối hợp tư vấn, hỗ trợ xây dựng Chương trình ĐBĐL tại 03 đơn vị, DN (đối với 5 tỉnh, TP đã ký Chương trình phối hợp hoạt động KHCN với Bộ KHCN); Tham gia thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Đề án 996 theo MoU giữa Tổng cục TCĐLCL với các Tập đoàn, Tổng công ty (EVN, PLX …) trên địa bàn địa phương.

Ngoài ra, đóng góp ý kiến, tham gia rà soát, xây dựng chính sách, văn bản quản lý về đo lường; Tham gia các chương trình so sánh liên phòng/thử nghiệm thành thạo về đo lường; Phối hợp tổ chức Chương trình bình chọn, xếp hạng doanh nghiệp đảm bảo đo lường…

Hà My