Chuẩn hoá hoạt động đo lường, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 996

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 26, 2021 | 15:42 - Lượt xem: 1407

Từ nay đến năm 2030, cả nước sẽ tập trung bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Đó là thông tin được ông Cao Xuân Quân – Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cho biết tại buổi hội thảo triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 (gọi tắt là Đề án 996).

Buổi hội thảo còn có sự tham gia của ông ông Trần Qúy Giàu – Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục TCĐLCL) cùng cán bộ 6 tỉnh Đông Nam Bộ và các cơ quan ban nghành.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Cao Xuân Quân nhấn mạnh, cần phải chuẩn hóa việc đo lường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã giao của Đề án 996. Theo đó, các bộ ngành, doanh nghiệp và địa phương cần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tập trung nguồn lực để thống nhất, định hướng thực hiện kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường qua từng giai đoạn. Ông Quân cũng cho biết, định hướng đến năm 2030, các tỉnh thành cần phát triển được ít nhất 250 chuẩn đo lường và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường. Đồng thời đề nghị loại bỏ, xử lý nghiêm những cơ quan đo lường không minh bạch.

Ông Trần Qúy Giàu, Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện triển khai vai trò cũng như tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng, ban hành nội bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đo lường. Cùng với đó là tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa. Triển khai hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường.

Công tác triển khai đề án đo lường, phòng thí nghiệm đo lường và tiêu chí đánh giá năng lực đo lường cũng rất quan trọng. Các tiêu chí này đảm bảo cho Đề án 996 được thực hiện một cách có hiệu quả, nâng cao giá trị đo lường. Theo đó, Viện sẽ tăng cường đào tạo chuyên môn cho các tỉnh, đảm bảo quá trình đo lường. Việc bố trí nguồn lực triển khai thực hiện cũng cần chú trọng để đảm bảo đạt các mục tiêu Đề án 996 đã đề ra.

“Với những nội dung lớn cần triển khai thực hiện như trên, thời gian tới, việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Viện Đo lường Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các tỉnh, cơ quan ban ngành đóng vai trò rất quan trọng trong triển khai thực hiện Đề án 996 hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, gợi ý những cơ chế, phương thức phối hợp phù hợp nhằm tạo hiệu quả với yêu cầu trong đề án cũng như các điều kiện của biện pháp quản lý mới trong giai đoạn hiện nay”, ông Cao Xuân Quân nhấn mạnh.

Tam Hoá