Chủ động vào cuộc, đồng hành cùng các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng TưTháng Tư 26, 2020 | 6:18 - Lượt xem: 2378

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ động và tăng cường các hoạt động, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong việc phòng ngừa và đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Ngay từ khi nhận thấy đại dịch Covid-19 đã lan ra toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề đến các nước Châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, hầu hết các tổ chức quốc tế, khu vực và các quốc gia về tiêu chuẩn hóa đều khẩn trương vào cuộc với một tinh thần đoàn kết quốc tế rất cao.

Các tổ chức quốc tế, khu vực và các quốc gia về tiêu chuẩn hóa đều chung tay vào cuộc phòng chống dịch covid-19.

Cụ thể, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cho phép đọc miễn phí nhiều tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn về thiết bị y tế như máy thở, quần áo bảo hộ, găng tay bảo hộ… Để đối phó với sự bùng phát của virus corona, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) và Ủy ban Tiêu chuẩn Điện tử Châu Âu (CENELEC) đã đồng ý, phối hợp với tất cả các Thành viên EU, và sau yêu cầu khẩn cấp từ Ủy ban Châu Âu đã cung cấp miễn phí một loạt Tiêu chuẩn châu Âu (EN) cho các thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân được sử dụng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việc cung cấp quyền truy cập miễn phí vào việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia cho bộ tiêu chuẩn châu Âu này tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của nhiều công ty trong Khu vực kinh tế châu Âu đang chuyển đổi dây chuyền sản xuất và cho phép thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cơ bản mới vào thị trường nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Viện Tiêu chuẩn hóa quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) cũng đã mở cổng thông tin điện tử về tiêu chuẩn trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 và cho phép các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn có thể truy cập trang thông tin điện tử của ANSI để tải tiêu chuẩn về đọc miễn phí. Các thành viên của ANSI và các cơ quan tiêu chuẩn hóa được công nhận khác của Mỹ, bao gồm AAMI, IEEE và ASTM cũng đã ra thông báo cung cấp quyền truy cập miễn phí vào kho tiêu chuẩn của họ nhằm mục đích hỗ trợ khả năng chống lại dịch COVID-19.

Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) sử dụng các nền tảng công nghệ để đảm bảo sự hỗ trợ khách hàng được an toàn và giảm thiểu sự gián đoạn. Đồng thời, BSI đã chọn ra các Tiêu chuẩn phù hợp nhất trong các lĩnh vực chính của sản xuất máy thở, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và quản lý rủi ro liên tục trong kinh doanh. BSI cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng phó với Đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp và Chính phủ Vương quốc Anh.

Đối với cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Trung Quốc, Viện Tiêu chuẩn hóa Chiết Giang (ZIS) đã xây dựng CSDL dịch vụ trực tuyến về tiêu chuẩn với mục đích ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19. CSDL bao gồm: tra cứu về tiêu chuẩn, nghiên cứu và ứng dụng, tài liệu chính sách, quan điểm của chuyên gia, kiến thức về phòng chống dịch bệnh, và các dịch vụ bao gồm tra cứu tiêu chuẩn, giải thích, kiểm tra sản phẩm, phê duyệt cấp mã vạch. Hệ thống CSDL liên kết các hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm của các ban ngành và khu vực khác nhau trên cả nước, đẩy mạnh toàn diện vai trò của tiêu chuẩn hóa trong ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Còn đối với Việt Nam, với vai trò đại diện cho Việt Nam trong 14 tổ chức quốc tế, khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của các nước trên thế giới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động thu thập, tổng hợp, phân tích các nguồn thông tin từ các tổ chức quốc tế và khu vực và các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng về cách thức ứng phó trong đại dịch Covid-19 nhằm đưa ra những phương án hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong việc phòng ngừa và đối phó với dịch bệnh.

Được sự cho phép của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL đã cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế mới nhất liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế (máy thở, máy hô hấp, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn…); lĩnh vực về quản lý rủi ro; hệ thống quản lý chất lượng nói chung và đặc thù cho ngành trang thiết bị y tế…

Các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế bao gồm:

I Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

1.1 Thiết bị bảo vệ cá nhân:

TCVN 8389-1:2010, Khẩu trang y tế – Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường

TCVN 8389-2:2010, Khẩu trang y tế – Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

TCVN 8389-3:2010, Khẩu trang y tế – Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

TCVN 6689:2000, Quần áo bảo vệ – Yêu cầu chung

TCVN 7391-1:2004, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm

TCVN 8582:2010, Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Yêu cầu chung đối với đặc tính của tác nhân tiệt khuẩn, triển khai, đánh giá xác nhận và kiểm soát thường quy quá trình tiệt khuẩn thiết bị y tế.

TCVN 11539:2016, Trang phục bảo vệ chống tác nhân lây nhiễm – Phương pháp thử khả năng chống xâm nhập vi khuẩn khô.

TCVN 12326-5:2018, Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật.

1.2 Thiết bị y tế:

TCVN 7010-3:2002, Máy thở dùng trong y tế – Phần 3: Yêu cầu đặc thù đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân.

1.3 Thiết bị điện y tế

TCVN 7303-1:2009, Thiết bị điện y tế – Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu.

TCVN 7303-2-12:2003, Thiết bị điện y tế – Phần 2-12: Yêu cầu riêng về an toàn đối với máy thở. Máy thở chăm sóc đặc biệt.

TCVN 7303-2-13:2003, Thiết bị điện y tế – Phần 2-13: Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu của hệ thống gây mê.

TCVN ISO 13485:2017, Trang thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định.

1.4 Hệ thống quản lý

TCVN ISO 31000:2018, Quản lý rủi ro – Hướng dẫn.

TCVN ISO 22301:2018, An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu.

Lưu ý: Các TCVN miễn phí này chỉ sử dụng cho mục đích sản xuất. Không được in, sao chụp để phát hành.

II Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn Khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài, Tiêu chuẩn của một số hiệp hội

2.1) Tiêu chuẩn quốc tế

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO): https://www.iso.org/covid19

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC): https://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/xpFAQ.xsp?OpenXPage&id=GFOT-BNAEXA&fbclid=IwAR1HFdl12alu87Q7iFkgs2aAv3t-hzP8f1DzeQo_rVqYHEDVmuVcLR34lXo

Các doanh nghiệp đang phát triển hoặc sản xuất máy thở được cung cấp miễn phí bằng cách điền thông tin vào đường link kèm theo.

2.2) Tiêu chuẩn khu vực

Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) và Ủy ban Tiêu chuẩn Điện tử Châu Âu (CENELEC): https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5:::NO:::

2.3) Tiêu chuẩn nước ngoài

Viện Tiêu chuẩn hóa quốc gia Hoa Kỳ (ANSI): https://asc.ansi.org

Để có thể truy cập trang, người dùng phải chấp nhận một thỏa thuận cấp phép và đăng ký license agreement and register. Khi đã đăng ký xong, người dùng có thể vào công thông tin qua trang web https://asc.ansi.org.

Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Anh (BSI): Để truy cập vào mục COVID-19 nằm trong bộ công cụ Mạng lưới đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng (SCREEN). Có thể truy cập vào SCREEN thông qua đường dẫn sau: https://screen.bsigroup.com/Covid19

BSI cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng phó với Đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp và Chính phủ Vương quốc Anh: https://www.bsigroup.com/en-GB/topics/novel-coronavirus-covid-19/bsi-knowledge-uk-national-standards-body/

Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Úc (AS): Cơ quan tiêu chuẩn hoá của Úc đã cung cấp một hướng dẫn tham khảo cho doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp có thể tham khảo các tiêu chuẩn AS theo hướng dẫn tham khảo trên.

2.4) Tiêu chuẩn của một số hiệp hội: Hội vì sự tiến bộ thiết bị y tế (AAMI), Viện Kỹ thuật điện và Điện tử (IEEC), Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM)

Hiệp hội vì sự tiến bộ thiết bị y tế (AAMI),: https://www.aami.org/news-resources/covid-19-updates/coronavirus-resources-for-the-field

Các doanh nghiệp liên hệ với tổ chức để được cung cấp tiêu chuẩn: bschoener@aami.org (Mr. Bradley Schoener)

Tiêu chuẩn (IEEC): https://standards.ieee.org/covid-19/index.html

Tiêu chuẩn Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM): https://www.astm.org/COVID-19/

Các doanh nghiệp đang phát triển hoặc sản xuất máy thở được cung cấp miễn phí bằng cách đăng ký theo: https://www.astm.org/READINGLIBRARY/VIEW/license.html

Hiện, Tổng cục TCĐLCL đăng tải trên cổng thông tin của Tổng cục (tcvn.gov.vn) và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (vsqi. gov.vn) các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế của (ISO, IEC), tiêu chuẩn Châu Âu (EN), tiêu chuẩn Mỹ ( ANSI, ASTM) để đóng góp giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kịp thời tiếp cận trực tiếp yêu cầu của quốc gia và quy định mới nhất của quốc tế phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, cũng như tận dụng các cơ hội để xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa là thế mạnh của Việt Nam.

Theo VietQ.vn