Chi cục TCĐLCL TP.Hải Phòng áp dụng TCVN ISO 9001:2015

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 19, 2022 | 10:55 - Lượt xem: 746

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng vừa ban hành quyết định về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đơn vị đã quyết định về việc ban hành áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố. 

Theo đó, Trưởng các phòng có trách nhiệm phổ biến đến công chức, người lao động và triển khai thực hiện trong phòng, đảm bảo tuân thủ áp dụng theo các tài liệu Hệ thống đã được phê duyệt.

Được biết, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008, sau này được nâng cấp thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan; minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh. 

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân.

Theo lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hải Phòng, Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước khi tất cả cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Điều đáng nói, qua công tác kiểm tra hàng năm cho thấy, chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO ngày càng tăng ở các sở, ngành, các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở cấp xã, giúp nâng cao, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Đồng thời việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo thuận lợi đối với cơ quan, các cấp chính quyền tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chính quyền số.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố, việc áp dụng ISO 9001: 2015 thời gian qua không tránh khỏi vướng mắc, khó khăn. Do đó, cần tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy và sửa đổi, bổ sung quy chế, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Ban chỉ đạo ISO. 

Theo VietQ