Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp: Công bố kết quả kiểm định hơn 600 phương tiện đo trong năm 2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 26, 2019 | 9:45 - Lượt xem: 1558

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp (TCĐLCL) có chức năng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Về công tác quản lý đo lường, thực hiện kế hoạch năm 2019, phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập 05 Đoàn kiểm tra đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tiến hành kiểm tra đối với 54 cơ sở, kết quả như sau: Đối với 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu: tiến hành kiểm tra với tổng số phương tiện đo là 122 cột đo xăng dầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường; Đoàn kiểm tra lấy 01 mẫu xăng Ron 95-III gửi thử nghiệm. Đạt yêu cầu về chất lượng xăng đã công bố; Đối với 07 Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra 488 phương tiện đo nhóm 2 gồm: huyết áp kế, cân thông dụng, phương tiện đo điện tim, áp kế… sử dụng trong y tế đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Ảnh minh họa. 

Đối với 11 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn, Kiểm tra sự phù hợp của hàng đóng gói sẵn và nhãn hàng hóa đối với 30 loại sản phẩm bao gồm: vật tư nông nghiệp; thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; cà phê… và 01 cân đồng hồ lò xo (max = 2kg) đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Tiến hành kiểm tra 02 đơn vị hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Tháp – Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp. Các đơn vị đều đạt yêu cầu theo quy định về đo lường.

Đối với 04 cơ sở cung cấp nước, qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân đang sử dụng nước sinh hoạt, 09 đồng hồ nước lạnh phù hợp yêu cầu kỹ thuật đo lường. Các chủ hộ kinh doanh nước sinh hoạt đã hiểu các quy định sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với đồng hồ nước lạnh. Nhìn chung các trạm đã thực hiện tốt công tác kiểm định tuy nhiên vẫn còn một số trạm đang trong quá trình khắc phục và cam kết hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Về công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng, chi cục thành lập 04 đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đối với 31 cơ sở: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại 14 cơ sở. Tiến hành lấy 05 mẫu gửi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với thiết bị điện – điện tử tại 07  sở. Kết quả các thiết bị điện – điện tử được kiểm tra đều ghi nhãn đúng quy định, có thể hiện dấu hợp quy và hồ sơ chất lượng kèm theo. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy tại 06 cơ sở, lấy 02 mẫu gửi thử nghiệm. Kết quả 01 mẫu mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu và chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tại 10 cơ sở kết quả đạt yêu cầu. Kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với xăng, dầu (phối hợp kiểm tra đo lường và chất lượng), lấy 01 mẫu xăng RON95-III gửi thử nghiệm chỉ tiêu Trị số octan (Ron). Kết quả thử nghiệm phù hợp yêu cầu chất lượng theo QCVN 01:2015.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với đồ chơi trẻ em tại 10 cơ sở. Kết quả các đồ chơi trẻ em được kiểm tra đều ghi nhãn đúng quy định, có thể hiện dấu hợp quy và hồ sơ chất lượng kèm theo.

Thành lập 01 đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường đối với xăng dầu tiến hành kiểm tra đột xuất tại 02 doanh nghiệp. Lấy 02 mẫu xăng RON95-III gửi thử nghiệm chất lượng đang chờ kết quả.

Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo Sở, cùng với sự tham gia phối hợp tích cực giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước liên quan đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Tập thể Lãnh đạo, công chức của Chi cục thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong hoat động chuyên môn, tích cực chủ động đề xuất các biện pháp thực hiện trong chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, chi cục gặp một số những khó khăn về số đoàn kiểm tra thành lập ít hơn so với kế hoạch năm 2019 do một số nguyên nhân sau: Phương tiện đi lại đôi lúc bị động, trùng lặp với kế hoạch hướng dẫn duy trì và kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính. Do thay đổi nhân sự tại Chi cục, Lãnh đạo Chi cục còn bận nhiều công tác chuyên môn khác dẫn đến việc thành lập Đoàn kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2020, về công tác Quản lý Đo lường, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường trong tháng 12/2019 kiểm tra nhà nước về đo lường đối với cột đo xăng dầu; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2020; Triển khai, tuyên truyền Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Về công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, thực hiện Kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng năm 2020; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng; Tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho 108 cơ quan cấp xã, hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho các đơn vị hành chính; Triển khai Kế hoạch giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020.