Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm, kiểm định

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 19, 2021 | 14:27 - Lượt xem: 1317

Trong quý 1 năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thử nghiệm 349 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 3.322 lượt phương tiện đo và đo 54 điểm điện trở tiếp đất, đạt 11% kế hoạch giao.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận tiếp nhận và giải quyết 05 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, tro xỉ làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, gạch terazo; cấp 02 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận;

Tham mưu góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Thông tư liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN; tổ chức họp góp ý các phòng và đơn vị thuộc Chi cục về dự thảo Nghị quyết xây dựng mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận để trình UBND tỉnh; thông báo đến Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01): Treo 07 băng rôn tuyên truyền tại Chi cục, Sở KH&CN và các trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết;  ban hành các kế hoạch: Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021; khảo sát đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2021; kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2021; thanh tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động điện lực. Cử công chức, viên chức tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì.

Chủ trì thực hiện kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân (04 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 02 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm). Kết quả không có vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thành phố Phan Thiết chủ trì và Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại 06 cơ sở buôn bán hải sản. Kết quả không vi phạm về đo lường.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 41 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 14 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở, đồng thời thực hiện biên tập Bản tin TBT số 1/2021.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 và gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Hiện đang tổng hợp các bản đăng ký của doanh nghiệp.

Tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025) theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo, tham mưu Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch trong cuối tháng 3/2021.

Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc và các văn bản có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục tham mưu báo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2021; tham mưu Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo Kế hoạch 711/KH-UBND ngày 28/02/2020.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL, tổ chức 01 lớp đào tạo về thử nghiệm cho Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo; được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy trì chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; gửi hồ sơ đăng ký gia hạn chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (lĩnh vực thuộc Bộ Y tế quản lý) đến Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế;

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 349 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 3.322 lượt phương tiện đo và đo 54 điểm điện trở tiếp đất. Thu sự nghiệp Quý 1/2021: 770 triệu/7 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao.

 An Hạ