Chào Xuân Giáp Thìn 2024: Tầm nhìn STAMEQ!

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Hai 10, 2024 | 23:44 - Lượt xem: 178

STAMEQ đang trên con đường định hình để tiếp tục phát triển với 5 trụ cột vững chắc. Đây sẽ là sợi chỉ đỏ giúp đoàn kết, phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, xây dựng một STAMEQ vững mạnh, linh hoạt, sáng tạo, đúng định hướng, dẫn dắt hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Kính mời quý vị đến với chương trình đặc biệt “Chào xuân Giáp Thìn 2024” của Chất lượng Việt Nam với chủ đề “tầm nhìn STAMEQ”.