Chào mừng Ngày Đo lường Việt Nam: Tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác đo lường

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 28, 2021 | 17:16 - Lượt xem: 1746

Ngày 27/12/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3840/TĐC-ĐL về việc Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022.

Ngày 20 tháng 01 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động đo lường của nước ta. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định lấy ngày 20/01 hàng năm là “Ngày Đo lường Việt Nam” nhằm động viên, đánh giá công sức của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà khoa học đã và đang công tác, hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Đề cao ý nghĩa nêu trên, hàng năm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam nhằm mục đích tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường được đông đảo cơ quan, tổ chức, cá nhân hưởng ứng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, hiện nay diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp khó lường trên nhiều địa phương nên Tổng cục không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam vào ngày 20/01/2022 để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, địa phương.

Tổng cục đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đặc biệt lưu ý tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và địa phương, chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương về: Ý nghĩa của Ngày Đo lường Việt Nam; Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành TCĐLCL (04/4/1962 – 04/4/2022); Tình hình hoạt động đo lường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trên địa bàn: Kết quả đã đạt được trong năm 2021 và phương hướng hoạt động đo lường trong thời gian tới;

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường của Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL địa phương; Tình hình triển khai Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13187:2020 “Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường” và đặc biệt là Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (Học tập kinh nghiệm của Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên đang triển khai áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt); Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đo lường, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; Tuyên truyền về Luật Đo lường, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ và các văn bản đo lường khác có liên quan.

Xem chi tiết tại đây CV 384

Hà My