Viết bởi Trương Vân | 15/12/2019 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 12/10/2019 | 0 Bình luận |

Sáng nay (11/10) tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới (14/10) và Hội thảo Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy hội nhập toàn cầu.          

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/07/2019 | 0 Bình luận |

https://www.facebook.com/GiaiThuongChatLuongQuocGia/videos/2337734166545732/?t=424  

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 23/01/2019 | 0 Bình luận |

NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TỪ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT    

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/01/2019 | 0 Bình luận |

Toạ đàm Bộ Khoa học và Công nghệ với cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành      

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/01/2019 | 0 Bình luận |

Nâng cao năng suất, chất lượng bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp      

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner