Viết bởi Trương Vân | 12/10/2023 | 0 Bình luận |

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhất là khi nước ta đã ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngoài lợi thế về mở rộng thị trường, giao thương, xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/06/2023 | 0 Bình luận |

Nhân kỷ niệm 98 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chất lượng Việt Nam Online đã có cuộc phỏng vấn TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng về vai trò của hoạt động Báo chí đối với lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/05/2023 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 19/05/2023 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 19/05/2023 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 13/05/2023 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 12/05/2023 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 16/06/2022 | 0 Bình luận |

Hơn 20 năm qua, việc áp dụng năng suất xanh tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là con đường phát triển tất yếu khi phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để năng suất xanh được áp dụng rộng rãi thì còn nhiều vấn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/03/2022 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 11/01/2022 | 0 Bình luận |
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner