Viết bởi admin | 13/07/2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả: “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan ban hành tiêu chí sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/04/2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định về […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2017 | 0 Bình luận |

  1. Công văn lấy ý kiến  2. Dự thảo thông tư BKHCN ban hành QCVN về dầu nhờn TT 3. Thuyết minh QCVN Dầu nhờn động cơ  4. QCVN dầu nhờn động cơ -2017-BKHCN 

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2017 | 0 Bình luận |

1. Công văn 2. Dự thảo QCVN khí thiên nhiênThuyết minh về dự thảo QCVn khí thiên nhiên 3. Thuyết minh về dự thảo QCVn khí thiên nhiên

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2017 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Công văn 3426/QĐ-BKHCN Dự thảo QCVN sửa đổi  

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2017 | 0 Bình luận |

– Nội dung công văn – QCVN 3:2017

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/12/2017 | 0 Bình luận |

–Công văn  3950/BKHCN-TĐC –Phụ lục thông tư 24.2015 –Thông tư 24 SĐ –Tờ trình dự thảo Công văn  3950/BKHCN-TĐC

Xem thêm

Viết bởi admin | 06/12/2017 | 0 Bình luận |

Ông Hà Minh Hiệp, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1982 tại Hải Phòng Tóm tắt quá trình công tác: –       2000-2004: Sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội –       2005-2006: Học cao học tại Học viện Khoa học Kỹ thuật cao cấp Nhật Bản –       2006-2009: Nghiên cứu sinh tại Học […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 06/12/2017 | 0 Bình luận |

Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1979 tại Hà Nội Tóm tắt quá trình công tác: –       1996-2000: Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội –       2005-2006: Học cao học tại Đại học Tổng hợp Leeds, Vương Quốc Anh –       2010-2016: Nghiên cứu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 06/12/2017 | 0 Bình luận |

Ông Nguyễn Nam Hải sinh ngày 31 tháng 1 năm 1974 tại Hà Nội. Tóm tắt quá trình công tác:  –         1990-1995: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. –         1998-2000: Học cao học tại trường Đại học RMIT . –         2/2001-1/2002: Phụ trách Phòng Chứng nhận, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner